Priestor Arte Atelier ponúka možnosť realizovať malé výstavy výtvarných diel.

Mayo Hirc, fotograf
Občianske združenie Arte Atelier predstavilo prostredníctvom projektu  "cez okno...."tvorbu fotografa Maya Hirca v termíne od 25.11.2020.do 26.2.2021

Sandra Benčičová, fotografka
Výstava fotografií Sandry Benčičovej bola pilotnou z cyklu výstav realizovaných  prostredníctvom projektu "cez okno...." v priestore občianskeho združenia Arte Atelier od 27.8.2020 do 24.11.2020
Back to Top