CIELE OBČIANSKEHO ZDRUŽENA ARTE ATELIER V SKRATKE  SÚ VZDELÁVAŤ 
V OBLASTI UMENIA, ROZVÍJAŤ INDIVIDUÁLNU KREATIVITU,
 ORGANIZOVAŤ PODUJATIA A AKTIVITY NA PODORU UMENIA, REALIZOVAŤ VÝSTAVY A VOĽNOČASOVÉ 
AKTIVITY PRE DETI AJ DOSPELÝCH...

priestor občianskeho združenia Arte Atelier NA ŠOLTÉSOVEJ 16 V BRATISLAVE
Vytvára pre deti viac možností realizovať sa pri výtvarných činnostiach. mladým aj dospelým ľuďom
 ponúkA možnosť znova objaviť úžasný pocit z tvorivého procesu.

AKTIVITY SÚ STAROSTLIVO PLÁNOVANÉ PODĽA VOPRED STANOVENÝCH POTRIEB A CIEĽOV, KTORÉ CHCEME 
DOSIAHNUŤ V DANEJ SKUPINE ALEBO U JEDNOTLIVCA. 

TRI HLAVNÉ OBLASTI, KTORÉ SÚ V CENTRE NÁŠHO ZÁUJMU - VZDELÁVACÍ, KREATÍVNY A
KOMUNITNÝ ROZMER S VYUŽITÍM ARTETERAPEUTICKÝCH METÓD PODĽA POTRIEB 
DANEJ SKUPINY ALEBO JEDNOTLIVCA.  
      
          REALIZUJEME:
          WORKSHOPY
          Výtvarno-umelecké kurzy pre deti od 5 rokov
          INDIVIDUÁLNE AKTIVITY  

Chceme rozvíjať kultúrne povedomie a talent, podporovať tvorivosť, vytvárať priestor 
pre komunitný rozvoj....
NÁŠ ARTE ATELIER JE AJ VAŠIM PRIESTOROM PRE UMENIE!
Back to Top