ČLOVEK NEMUSÍ BYŤ UMELEC, ABY OBJAVIL OSLOBODZUJÚCI POCIT, KTORÝ PONÚKA TVORIVÝ UMELECKÝ PROCES.   
Cieľom priestoru občianskeho združenia Arte Atelier je vytvárať pre deti viac možností realizovať sa pri výtvarných činnostiach a mladým aj dospelým ľuďom ponúknuť možnosť znova objaviť úžasný pocit z tvorivého procesu a zdokonaliť sa vo výtvarných technikách
realizujeme:
Výtvarno-umelecké kurzy pre deti od 5 rokov
individuálne umemlecké lekcie
Aktivity majú vzdelávací charakter s cieľom naučiť sa nové výtvarné techniky, zdokonaliť zručnosti a získať zaujímavým spôsobom nové informácie z histórie aj z novodobých dejín umenia.  
Chceme rozvíjať kultúrne povedomie a talent, podporovať tvorivosť, vytvárať priestor pre komunitný rozvoj, organizovať akcie spojené s činnosťou Arte Atelieru.
NÁŠ ARTE ATELIER JE AJ VAŠIM PRIESTOROM PRE UMENIE!
Back to Top