OBČIANSKE ZDRUŽENie ARTE ATELIER V SKRATKE  
 VZDELÁVANIE V OBLASTI UMENIA
ROZVOJ INDIVIDUÁLNDEJ KREATIVITY
 ORGANIZOVANIE PODUJATÍ A AKTIVÍT NA PODORU UMENIA
REALIZÁCIA VÝSTAV A VÝTVARNÝCH WORKSHOPOV PRE DETI AJ DOSPELÝCH...
...A OMNOHO VIAC

priestor občianskeho združenia Arte Atelier NA ŠOLTÉSOVEJ 16 V BRATISLAVE
Vytvára pre deti viac možností realizovať sa pri výtvarných činnostiach. mladým a dospelým ľuďom
 ponúkA možnosť znova objaviť úžasný pocit z tvorivého procesu.

AKTIVITY SÚ vopred STAROSTLIVO PLÁNOVANÉ a pri príprave sú pre nás dôležité 
TRI HLAVNÉ OBLASTI, KTORÉ SÚ V CENTRE NÁŠHO ZÁUJMU - VZDELÁVACÍ, KREATÍVNY A
KOMUNITNÝ ROZMER S VYUŽITÍM ARTETERAPEUTICKÝCH METÓD PODĽA POTRIEB 
DANEJ SKUPINY ALEBO JEDNOTLIVCA.  
      
          REALIZUJEME:
          WORKSHOPY
          Výtvarno-umelecké kurzy pre deti od 5 rokov
          INDIVIDUÁLNE AKTIVITY  

Chceme rozvíjať kultúrne povedomie a talent, podporovať tvorivosť, vytvárať priestor 
pre komunitný rozvoj....
NÁŠ ARTE ATELIER JE AJ VAŠIM PRIESTOROM PRE UMENIE!
Back to Top