Údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane
Názov: Arte Atelier
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Šoltésovej 2678/16, 81108 Bratislava - Staré Mesto
IČO:52074315
DIČ: 2120928117
Bankový účet:Fio banka a.s
IBAN: SK81 8330 0000 0020 0162 7779, SWIFT/BIC:FIOZSKBAXXX
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk
ĎAKUJEME!
Back to Top