INDIVIDUÁLNE VÝTVARNÉ HODINY ZAMERANÉ NA ROZVOJ KRESLIARSKYCH A MALIARSKYCH ZRUČNOSTÍ 

...LÍNIA, FARBA, SVETLO, PERSPEKTÍVA, ANATÓMIA, POHYB...  
CENA : 20 EURO/HOD. (V CENE JE VÝTVARNÝ LEKTOR, MATERIÁL,PRIESTOR)
INDIVIDUÁLNY PLÁN VYTVORÍME NA ZÁKLADE 
ZÁUJMU A POTRIEB KLIENTA.

INDIVIDUÁLNE VÝTVARNÉ HODINY SO ZAMERANÍM NA TERAPEUTICKÝ ROZMER VÝTVARNÝCH AKTIVÍT 

PROSTREDNÍCTVOM VYUŽÍVANIA ARTETERAPEUTICKÝCH METÓD.
TAKÉTO AKTIVITY ODPORÚČAME PRI ODBÚRAVANÍ DOPADU STRESOVÝCH SITUÁCIÍ NA JEDNOTLIVCA , PRI 
SPRACOVÁVANÍ NEGATÍVNYCH ZÁŽITKOV A PRI VYROVNÁVANÍ SA S NOVÝMI ŤAŽKO PRIJATEĽNÝMI 
ŽIVOTNÝMI OKOLNOSTŤAMI. 
ARTETETERAPEUTICKÉ VÝTVARNÉ METÓDY SÚ VHODNÉ AJ PRE DETI S 
PORUCHAMI POZORNOSTI A PORUCHAMI UČENIA AKOU JE NAPRÍKLAD DYSGRAFIA. 
CENA: 25 EURO/HOD.(V CENE JE ODBORNÝ LEKTOR, MATERIÁL, PRIESTOR)
INDIVIDUÁLNY PLÁN VYTVORÍME NA ZÁKLADE 
POTRIEB KLIENTA.
V prípade záujmu volajte 0903 224 624. 
Back to Top