Prídite sa pozrieť na aktuálnu výstavu cez okno... na Šoltésovej 16 v Bratislave 
(z ulice Strážnická)
Ukončené výstavy
Sandra Benčičová, fotografka
Back to Top