ARTETERAPIA

VSTUPNÁ KONZULTÁCIA, 30 MIN...............................................20€
individuálna arteterapia, 60 min..........................................40€
Rodinná arteterapia, 90 min/OSOBA.........................................30€ 

Workshopy

VÝTVARNÉ Workshopy PRE DETI A MLÁDEŽ VO VEKU OD 5-15 ROKOV, 120 min......20€

výtvarné  workshopy  pre  dospelých  cena  a  trvanie podľa aktuálnej ponuky
EVENTY

UMELECKÉ TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAMY PRE FIRMY - lektoR.............60 MIN./80€
+ cena materiálu podľa programu, trvanie poDľa potreby a cieľov
KREATÍVNE DETSKÉ NARODENINOVÉ OSLAVY, 180 min.....................25€/dieťa

Back to Top