Pomaly sa snažíme vrátiť do zabehaných koľají a obnovujú sa aj rôzne aktivity a možnosti zapojiť sa do kultúrnych a vzdelávacích podujatí, akými sú aj naše výtvarné workshopy. No náš priestor neposkytuje dostatočnú plochu, aby sme vedeli zorganizovať podujatia a spĺňali tak hygienické podmienky.
Takže sa musíme ešte vyzbrojiť trpezlivosťou a počkať, kým budeme vedieť naplniť hygienické požiadavky.  

ZREALIZOVANÉ WORKSHOPY
Back to Top